KẾT HỢP XÂY DỰNG CÂU CHUYỆN VÀ TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3, 4

  • Nguyễn Quang Hùng*
  • Hứa Mỹ Linh
Từ khóa: Câu chuyện dạy học, dạy học toán, môn Toán lớp 3,4, trò chơi toán học.

Tóm tắt

Trong thực tế dạy học môn Toán ở tiểu học, việc kết hợp xây dựng nội dung câu chuyện và trò chơi được xem là hình thức tổ chức dạy học tích cực qua hoạt động trải nghiệm thực hành, từ đó thúc đẩy hứng thú học tập, đem lại hiệu quả rèn luyện, phát triển kiến thức, kĩ năng toán cho học sinh. Bài viết này đã đề xuất cách tổ chức kết hợp các câu chuyện và trò chơi khi dạy học môn Toán ở lớp 3, 4, đó là: linh hoạt lựa chọn câu chuyện và trò chơi toán học tùy theo nội dung bài học; kết hợp sử dụng câu chuyện với các trò chơi trực tuyến; thiết kế câu chuyện toán thành đoạn phim hoạt hình; linh hoạt các hình thức tổ chức lớp học khi tham gia trò chơi trong giờ dạy học toán.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.965

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU