Tổng quan về cuộc sống gia đình của người di cư lao động tự do

  • Phan Thị Thanh Mai

Abstract

Bài viết tổng quan và phân tích các nghiên cứu về cuộc sống gia đình của người di cư lao động tự do. Kết quả cho thấy tuy nghiên cứu về chủ đề này chưa nhiều nhưng đã phác họa được một bức tranh chung về những biến đổi trong cuộc sống gia đình của người di cư lao động tự do. Đó là sự biến đổi về kinh tế và về vai trò giới. Kinh tế gia đình cải thiện và mức sống gia đình được nâng cao nhờ khoản tiền gửi về từ người lao động di cư. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng dần thay đổi theo hướng tích cực khi ngày càng nhiều phụ nữ di cư lao động. Các khía cạnh chưa được đề cập đến là sự thay đổi về tâm sinh lý và tình cảm của vợ chồng khi xa cách, sự tái hòa nhập của người di cư sau quang thời gian xa cách và ảnh hưởng của di cư đối với người cao tuổi

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2014-07-15
Section
Articles