Nghiên cứu khoa học xã hội về HIV/AIDS trong các hợp tác STAR: Một số kết quả bước đầu

  • Lê Minh Giang
  • Nguyễn Hữu Minh
  • Nguyễn Thùy Anh

Abstract

Với sự tài trợ của Tổ chức Các Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, Trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ đã triển khai chương trình “Tiếp cận khoa học xã hội trong nghiên cứu HIV/AIDS” (viết tắt là STAR) hợp tác với Đại học Y Hà Nội và một số cơ quan nghiên cứu và tổ chức phi chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học xã hội về HIV/AIDS. Các hoạt động của chương trình bao gồm hoạt động nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội, đào tạo nghiên cứu viên, tổ chức các hội thảo về khoa học xã hội trong nghiên cứu HIV/AIDS, và hỗ trợ kỹ thuật cho trưng bày “Nỗi Đau và Hy Vọng: 20 năm HIV/AIDS ở Việt Nam”. Bài viết giới thiệu về các nghiên cứu khoa học xã hội quốc tế trong lĩnh vực HIV/AIDS và đặc biệt là những kết quả đạt được trong 4 năm thực hiện ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Published
2014-07-15
Section
Articles