Năng lực cạnh tranh du lịch – Kinh nghiệm quốc tế và bài học vận dụng cho Việt Nam

  • Lê Thị Bích Phượng
  • Trần Trung Vỹ
Từ khóa: du lịch, kinh nghiệm quốc tế, năng lực cạnh tranh

Tóm tắt

Môi trường, thị trường lao động, nguồn nhân lực, an ninh, ổn định chính trị là những chỉ số được đánh giá cao về năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam. Mặc dù thứ hạng của Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức trung bình khi so sánh với năng lực cạnh tranh du lịch của các nước trên thế giới. Nhật Bản, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Pháp và Thái Lan là những quốc gia hàng đầu thế giới cải thiện thành công năng lực cạnh tranh du lịch và trong những năm gần đây đã được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch thế giới của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Bài viết tổng quan kinh nghiệm của các quốc gia này trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch và rút ra những bài học vận dụng cho Việt Nam.

Tác giả

Lê Thị Bích Phượng

Trường Đại học Công đoàn

Trần Trung Vỹ

Trường Đại học Hạ Long

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-28
Chuyên mục
Bài viết