Quay trở lại chi tiết bài viết Biểu tượng Bạch Đằng giang trong thơ văn trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV Tải xuống tải PDF