Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí của Trường Đại học Hòa Binh đăng tải và công bố các bài viết, công trình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu khoa học; trao đổi các nội dung có giá trị khoa học và thực tiễn; phương pháp tiếp cận các vấn đề khoa học mới; giới thiệu các thành tựu khoa học và kỹ thuật mới trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản lý, khoa học công nghệ, mỹ thuật ứng dụng, sức khỏe và một số lĩnh vực khác có liên quan.

1. Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Hòa Bình

2. Ban lãnh đạo đương nhiệm

Tổng Biên tập: NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

3. Mã số ISSN: 2734-9896

4. Thể thức xuất bản

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt

- Kỳ hạn xuất bản: 1 số/quý

5. Phương thức phát hành: Qua bưu điện và tự phát hành

6. Thông tin Tòa soạn

Phone: +84-24-378-71901

Email: tapchikhcn@daihochoabinh.edu.vn

Website: http://www.daihochoabinh.edu.vn