CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VACCINE PHÒNG NGỪA COVID-19

  • PGS.TS. Cao Văn Thu
Từ khóa: Vaccine virus bất hoạt, vaccine vector virus thiếu sao chép, vaccine mRNA, vaccine tiểu đơn vị protein

Tóm tắt

Đại dịch Covid-19 do virus Sars-Cov-2 gây ra đã gần 2 năm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, khó
lường trên thế giới và cả ở Việt Nam. Để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế Việt Nam đã cấp phép
cho 8 vaccine phòng Covid-19, là những vaccine hiệu quả, có giá trị phục vụ tiêm chủng trong toàn quốc.
Mặt khác, một số công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm, trường đại học, viện nghiên cứu, công
ty khoa học công nghệ (Xem Bảng 2) cũng rất tích cực nghiên cứu phát triển, sản xuất, thử nghiệm lâm
sàng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, bào chế đóng gói 5 vaccine nhằm gia tăng nguồn cung vaccine
cho đất nước cũng như tăng cường phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ của Việt Nam. Các công nghệ
nghiên cứu phát triển và sản xuất vaccine phòng Covid-19 (cả trên thế giới và Việt Nam) bao hàm cả các
công nghệ kinh điển, công nghệ hiện đại và phát minh khoa học công nghệ mới nhất: vaccine virus bất
hoạt, vaccine vector virus thiếu sao chép, vaccine mRNA, vaccine tiểu đơn vị protein

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-16
Chuyên mục
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ