GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ CHO VIỆT NAM

  • Ths. Vũ Minh
Từ khóa: Từ khóa: Giám sát tài chính, doanh nghiệp nhà nước, kinh nghiệm quốc tế.

Tóm tắt

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hay doanh nghiệp có vốn nhà nước là loại hình doanh nghiệp
hiện diện ở mọi quốc gia trên khắp thế giới, thậm chí, nhiều doanh nghiệp có quy mô khổng lồ, và là
những trụ cột đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này, do có những đặc thù khác biệt hoàn
toàn so với các doanh nghiệp khối tư nhân, nên chúng đặt ra nhiều vấn đề và thách thức trong công tác
quản lý cũng như giám sát hoạt động. Vì vậy, trong phần mở đầu, bài viết đưa ra tổng quan về công tác
giám sát tài chính tại Việt Nam dựa trên Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Phần thứ hai giới thiệu các mô
hình giám sát phổ biến trên thế giới cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của những mô hình này từ báo
cáo của OECD. Phần này cũng là tiền đề cho phần tiếp theo: những kinh nghiệm của các quốc gia trên
thế giới, bao gồm các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Trung Quốc trong
việc vận hành, áp dụng những mô hình đó. Phần cuối đề cập những bài học kinh nghiệm từ các nước trên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI