HÌNH HỌA TRONG ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH THUỘC LĨNH VỰC MỸ THUẬT VÀ KIẾN TRÚC

  • Ths. Vũ Dương
  • Ths. Chu Thị Kim Định
Từ khóa: Vẽ hình họa, đào tạo, mỹ thuật, diễn tả, design, style.

Tóm tắt

Việc xác định rõ vai trò của vẽ hình họa đối với đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực Mỹ thuật nói
chung và Mỹ thuật ứng dụng - Kiến trúc (MTCN&KT) nói riêng là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trong
giai đoạn công nghệ 4.0 thì các phần mềm chuyên ngành cũng đã hỗ trợ cho việc xây dựng hình thể và
màu sắc nhưng điều đó không có nghĩa là vẽ hình họa không quan trọng trong đào tạo các nhà thiết kế
(designer) và họa sĩ. Để tìm hiểu sâu về tầm quan trọng và sự khác biệt về những yêu cầu của môn Hình
họa trong đào tạo các ngành MTCN&KT nhằm giúp cho các cán bộ quản lý chuyên môn, giảng viên và
sinh viên cần xác định được những yếu tố đặc trưng và phù hợp nhất đối với ngành học của mình. Từ đó,
nâng cao và phát huy năng lực, định hướng đúng trong tổ chức đào tạo, giảng dạy và học tập môn Hình
họa cho giảng viên và sinh viên, đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn công nghệ 4.0.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-23
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI