NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC STEROID Ở VIỆT NAM

  • TSKH. Trần Văn Thanh
Từ khóa: Nguồn nguyên liệu để sản xuất các thuốc steroid; saponin, alcaloid steroid; nội tiết tố sinh dục nam và nữ

Tóm tắt

Steroid là một hợp chất quan trọng có trong cây cỏ và động vật như các loài thuộc chi
Dioscorea có saponin steroid là Diosgenin; dứa Mỹ (Agave sp.) có hecogenin; chi Smilax chứa
smilagenin, các loài Solanum có solasodin, solanin, chi Cestrum có tigogenin,... Các hợp chất trên
được chiết xuất để bán tổng hợp các thuốc quý như: Hydrocortison, Prednisolon là thuốc chống
viêm xương khớp rất mạnh, chống dị ứng rất tốt, các nội tiết tố sinh dục nữ và nam, các thuốc tránh
thai...; Conessin trong chi Holarrhena là thuốc chữa lỵ amip rất quý. Các cây thuốc thuộc các chi:
Digitalis, Strophantus, Nerium, v.v... dùng để chiết xuất lấy các thuốc cường tim rất quan trọng, vì
phần lớn ta phải nhập thuốc từ nước ngoài

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE