XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG MAGNESI TRONG VIÊN NANG MỀM BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS)

  • TS. Lê Thị Hường Hoa
  • Ths. Trần Đức Lai
Từ khóa: Nang mềm, định lượng Magnesi trong viên nang mềm, định lượng Mg, quang phổ hấp thụ nguyên tử - Mg.

Tóm tắt

Một quy trình phân tích định lượng nguyên tố vi lượng magnesi (Mg) trong viên nang
mềm (có thành phần chính là các vitamin, các nguyên tố vi lượng và dịch chiết từ dược liệu)
bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) đã được thiết lập.
Xử lý mẫu để chuyển hợp chất của Mg về dạng ion Mg+2 trong dung dịch bằng cách
đun trên cách thủy sôi mẫu thử đã được thêm dung dịch acid hydrochloric 10% và chất
Polysorbat 80. Pha loãng mẫu bằng dung dịch acid hydrochloric 1%, có thêm chất LaCl3 ở
dung dịch cuối để đo AAS. Các dung dịch chuẩn được chuẩn bị bằng cách pha loãng dung
dịch chuẩn gốc magnesi 1000 μg/ml với dung dịch acid hydrochloric 1%. Sử dụng máy
quang phổ hấp thụ nguyên tử có trang bị đèn cathod rỗng Magnesi, đầu đốt sử dụng ngọn
lửa acetylene - không khí nén. Tiến hành đo độ hấp thụ nguyên tử của các dung dịch chuẩn
và dung dịch thử tại vạch phổ cực đại của Magnesi 285,2 nm. Tính kết quả theo phương
pháp đường chuẩn.
Kết quả thẩm định phương pháp cho thấy, phương pháp có độ đặc hiệu cao, khoảng
tuyến tính từ 0,1 μg/ml đến 0,5 μg/ml với hệ số tương quan R2 = 0,9972, có độ đúng cao (từ
99,19 - 101,39%), độ lặp lại tốt với các giá trị CV% nhỏ (0,44% đến 0,91%), khoảng xác
định của phương pháp là từ 0,18 đến 0,32 μg/ml.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE