Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 435/GP-BTTTT ngày 23 tháng 10 năm 2013. Tạp chí có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0866-8132, được xuất bản định kỳ: 3 tháng/01 kỳ.

Tạp chí giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng, bao gồm: (1) Công nghệ sinh học và Kỹ thuật môi trường; (2) Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm và Thủy sản; (3) Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên; (4) Kinh tế, Chính trị, Xã hội. Nội dung công bố của Tạp chí là các kết quả nghiên cứu, công trình nghiên cứu chưa được xuất bản trên bất kỳ tạp chí nào khác.   

Bài gửi đăng không dài quá 12 trang đối với khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và không quá 15 trang đối với khối ngành kinh tế, xã hội. Bài viết (file .doc hoặc .docx) gửi về Tạp chí phải tuân thủ theo quy định về thể lệ viết bài và gửi bài. Tạp chí áp dụng quy trình bình duyệt kín. Hai chuyên gia phản biện không biết tên tác giả và tác giả không biết chuyên gia phản biện. Ban Biên tập gửi thông báo kết quả phản biện cho tác giả bài viết kèm theo các phiếu nhận xét.

Tạp chí nhận bài thường xuyên, tổ chức thẩm định và xét duyệt theo quy định của Tạp chí. Ban biên tập khuyến khích tác giả gửi bài viết bằng tiếng Anh. Bài viết xin gửi về Tạp chí qua địa chỉ email: journal@hufi.edu.vn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm

Tòa C, Phòng C.101, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.38163319 (116) – Fax: 028.38163320 – Email: journal@hufi.edu.vn (email cũ: tapchikhoahoc@cntp.edu.vn)