NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC LẮP RÁP BẰNG TAY PHÍCH CẮM ĐIỆN THEO PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN KILBRIDGE-WESTER

  • Võ Tuyển
  • Trịnh Tiến Thọ
Từ khóa: Cân bằng dây chuyền, phương pháp Kilbridge-Wester, lắp ráp bằng tay, sơ đồ ưu tiên.

Tóm tắt

Trong một dây chuyền sản xuất, cân bằng chuyền là một trong những vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu. Lợi ích của cân bằng chuyền là điều không phải bàn cãi. Do đó, các sản phẩm nói chung và đặc biệt là các sản phẩm được lắp ráp bằng tay nói riêng muốn đạt được năng suất cao với chi phí thấp đều đẩy mạnh việc cân bằng chuyền, nhất là đối với những cơ sở sản xuất có mức độ tự động hóa chưa cao. Dựa trên nền tảng lý thuyết về cân bằng chuyền, bài báo xem xét và phân tích tính khả thi của áp dụng phương pháp cân bằng dây chuyền Kilbridge-Wester đối với việc lắp ráp bằng tay các sản phẩm cơ khí nói chung với mục tiêu: tạo sự cân bằng dây chuyền lắp ráp giữa các trạm làm việc, giúp tăng năng suất, đồng nghĩa với việc giảm chi phí sản xuất. Từ đó, giúp cải thiện cân bằng dây chuyền thông qua việc phân chia sản phẩm thành các cụm lắp ráp con.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-05
Chuyên mục
Bài viết