Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG THỰC VẬT ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BA KÍCH (Morinda officinalis How.) Tải xuống tải PDF