Quay trở lại chi tiết bài viết Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực tiểu vùng sông Mekong trong bối cảnh sáng kiến “Một vành đai một con đường” Tải xuống tải PDF