Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí của Trường Đại học Ngoại thương

Địa chỉ : B312, Trường Đại học Ngoại thương, số 91, Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Email: jiem@ftu.edu.vn

Điện thoại : (84-4) 243595168