Quay trở lại chi tiết bài viết Sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và phản ứng của các công ty trong chuỗi cung ứng Tải xuống tải PDF