Quay trở lại chi tiết bài viết MÔ HÌNH MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP ĐA NHIỆM NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT VÀ BIỂU CẢM CHO ỨNG DỤNG HỖ TRỢ GIÁM SÁT HỌC TRỰC TUYẾN Tải xuống tải PDF