HỢP ĐỒNG THÔNG MINH TRONG CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO

  • Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Đình Thi
Từ khóa: công nghệ chuỗi khối, hợp đồng thông minh, cơ chế đồng thuận, công nghệ chuỗi khối trong giáo dục, xác minh thông tin học tập của sinh viên

Tóm tắt

Hiện nay, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đang là công nghệ nhận được rất nhiều sự quan tâm nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học. Rất nhiều ứng dụng đã được phát triển dựa trên công nghệ chuỗi khối. Trong đó, hợp đồng thông minh (smart contract) là các hợp đồng kỹ thuật số lưu trữ trên chuỗi khối phân tán, hiện nay đang được ứng dụng trong đào tạo trực tuyến để đảm bảo tính đúng đắn của các hoạt động và quá trình học tập của học viên một cách đáng tin cậy và nhanh chóng. Hợp đồng thông minh còn được sử dụng để triển khai thu và nộp các bài tập kết thúc học phần, khoá luận một cách tự động. Vì vậy, trong bài báo này, hợp đồng thông minh sẽ được trình bày một cách chi tiết về khái niệm cơ bản, cách mà các hợp đồng thông minh được tạo lập, cách xây dựng và ứng dụng trong đào tạo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-06
Chuyên mục
Bài viết