Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị tự động dán kẹo sáo

  • Phạm Văn Toản
  • Ngô Thanh Bình
Từ khóa: Cơ cấu nạp kẹo, Dán 2 nửa phôi, Kẹo sáo, Điều khiển tự động

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào ứng dụng thiết bị tự động dán kẹo sáo. Thiết bị được thiết kế theo các mục tiêu: không phức tạp, tin cậy, năng suất cao, gọn, tiêu tốn ít năng lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thiết bị có các tính năng kỹ thuật sau: năng suất 1,2s/viên kẹo, gấp hơn 4 lần so với sản xuất thủ công, sản phẩm lỗi nhỏ hơn 1%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-12