Thiết kế và mô phỏng bộ điều khiển tốc độ thích nghi dùng FUZZY cho động cơ PMSM

  • Nguyễn Hoàng Huy
Từ khóa: Điều Khiển Thích Nghi, PMSM, Mô Phỏng

Tóm tắt

Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PMSM có hiệu suất cao vì thế được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như robot, gia công cơ khí. Vì thế, bộ điều khiển tốc độ động cơ đóng một vai trò rất quan trọng. Hiện nay, rất nhiều phương pháp điều khiển đã được nghiên cứu. Các bộ điều khiển PI thường được dùng để điều khiển tốc độ cho các PMSM. Nhưng các bộ PI không có khả năng thích nghi khi tải động cơ thay đổi. Bài báo này đề xuất một phương pháp mới là Fuzzy_PI, sử dụng bộ xử lý mờ kết hợp với bộ điều khiển PI để phát hiện sự thay đổi của tải và đưa ra tín hiệu điều khiển thích hợp giúp ổn định tốc độ động cơ với các tải khác nhau. Đầu tiên, cấu trúc của bộ xử lý mờ Mamdani sẽ được tìm hiểu. Sau đó, bộ xử lý mờ này sẽ được kết hợp với bộ điều khiển PI để tự điều chỉnh các hệ số Kp, Ki khi tải thay đổi. Kết quả điều khiển sẽ được kiểm chứng bằng phương pháp mô phỏng. Cuối cùng, các chỉ tiêu như tốc độ đáp ứng, độ vọt lố, v.v. sẽ được so sánh với phương pháp PI. Bài báo sẽ giới thiệu cách kết hợp bộ xử lý mờ với bộ điều khiển PI, từ đó giúp các kỹ sư thiết kế được các bộ điều khiển tốc độ cho động cơ PMSM linh hoạt hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-12