Kiến trúc cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Thành Trung
  • Hoàng Tâm
Từ khóa: Kiến trúc cầu, Kiến trúc cảnh quan, Kiến trúc đô thị

Tóm tắt

Kiến trúc cầu là một dạng công trình kiến trúc xây dựng mang tính đặc thù về mặt hình thái trong đô thị. Nhằm tạo điểm nhấn nghệ thuật quan trọng cho cảnh quan chung thông qua hình dáng kiến trúc và vị trí của những cây cầu trong quy hoạch đô thị. Lịch sử của một công trình kiến trúc cầu gắn liền với tiến trình phát triển lịch sử đô thị đó. Bàibáo này nghiên cứu về các công trình kiến trúc cầu ở Thành Phố Hồ Chí Minh đã, đang và sắp xây dựng trong tương lai gần.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-12