Quay trở lại chi tiết bài viết Tổ chức quản lý tuyến (xe buýt nhanh) BRT cho thành phố Biên Hòa hiện nay Tải xuống tải PDF