Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích ứng xử kết cấu móng bè dạng bản không sườn ứng lực trước trên nền đàn hồi Tải xuống tải PDF