Phản hồi của giáo viên về bài viết của học viên: Trường hợp trong Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II

  • Lê Phương Long
  • Nguyễn Thị Trang
Từ khóa: Phản hồi, Lỗi, Phân tích lỗi, Sửa lỗi, Trường CĐ CSND II

Tóm tắt

Phản hồi (feedback) là đưa ra nhận xét, ý kiến về một vấn đề vừa được tiếp nhận bằng cách quan sát tỉ mỉ, lắng nghe chi tiết và đưa ra quan điểm cá nhân, ghi nhận điểm tích cực, đóng góp ý kiến để cải thiện những điểm tiêu cực. Trong nghiên cứu này, tác giả đã khảo sát các loại lỗi trong 100 bài viết ngắn của 100 học viên trong 5 lớp Quản lý hành chính 1 (QLHC1), Quản lý hành chính 2 (QLHC2), Quản lý hành chính 3 (QLHC3), Quản lý hành chính 4 (QLHC4), Quản lý hành chính 5 (QLHC5) của Khoá K03S, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II. Ngoài ra, 10 giáo viên tiếng Anh cũng được hỏi về thời gian và phương pháp sửa lỗi viết của học viên. Nghiên cứu cho thấy rằng, các vấn đề về chính tả, dấu câu, ngữ pháp và cách sử dụng là những lỗi thường gặp nhất của người tham gia khảo sát. Hơn nữa, từ kết quả phỏng vấn 10 giáo viên tiếng Anh cho thấy rằng tất cả các lỗi đều cần được giáo viên sửa chữa. Một trong nhiều phương pháp mới mà giáo viên sử dụng có thể là viết nhóm và các chiến lược chấm điểm khác nhau để tìm lỗi. Một số khuyến nghị sư phạm cũng được tác giả đề cập đến sau khi kết thúc cuộc khảo sát tương ứng kết quả của nghiên cứu này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-10