Quay trở lại chi tiết bài viết Phản hồi của giáo viên về bài viết của học viên: Trường hợp trong Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II Tải xuống tải PDF