ĐỐI CHIẾU CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG HÀN VÀ TIẾNG VIỆT

한국어와 베트남어 피동문 대조 분석

  • Đinh Thị Kim Lan

Tóm tắt

Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập nên nó mang những đặc tính về ngữ pháp hoàn toàn khác với tiếng Hàn từ
cấu tạo câu hay thứ tự cú pháp trong câu. Ngoài ra tiếng Hàn được xếp vào loại ngôn ngữ chắp dính nên trong câu hình thành
mối quan hệ dựa trên gốc từ và phụ tố, nhưng tiếng Việt biểu thị ý nghĩa theo thứ tự trong câu. Do sự khác nhau như vậy, mà
người Việt Nam khi học tiếng Hàn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trong số đó là dạng bị động. Có thể nói phạm trù hình thái
học của câu bị động trong tiếng Hàn thì đa dạng và phức tạp hơn so với tiếng Việt, do vậy người Việt khi học tiếng Hàn khó
có thể hiểu được hoàn toàn về bị động trong tiếng Hàn và thường xuyên mắc lỗi sai. Do vậy, nếu như muốn tìm phương pháp
giảng dạy để hạn chế lỗi sai thì trước tiên cần phải đối chiếu dạng bị động trong tiếng Hàn và tiếng Việt. Thông qua kết quả
đối chiếu có thể dự đoán được những khó khăn và những lỗi sai mà người Việt dễ mắc phải. Ở phạm trù ngữ pháp, dạng bị
động trong tiếng Việt là vấn đề hết sức phức tạp và đụng chạm đến nhiều vấn đề lý luận ngôn ngữ học. Do vậy, bài nghiên
cứu này không có mục đích giải quyết vấn đề liên quan đến lý thuyết đó. Mà tác giả chỉ muốn thông qua phân tích đối chiếu
dạng bị động trong tiếng Việt và tiếng Hàn để tìm ra sự khác nhau giữa hai ngôn ngữ như phạm trù hình thái học, cú pháp và
ngữ nghĩa qua đó góp phần tìm hiểu sự diễn đạt của câu bị động trong tiếng Việt và tiếng Hàn và dự đoán được sự khó khăn
của người Việt khi học câu bị động tiếng Hàn nhờ đó có thể ứng dụng vào việc giảng dạy tiếng Hàn cho người Việt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết