Giá Trị Tinh Thần Của Hoa Mẫu Đơn Trong Đời Sống Tinh Thần Của Người Trung Quốc

  • Đặng Thục Anh Trường Đại học Lạc Hồng, Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Từ khóa: Hoa Mẫu Đơn, giá trị, ý nghĩa, đời sống tinh thần, người Trung Quốc

Tóm tắt

Hoa Mẫu Đơn được người Trung Quốc xem là “Vua của muôn hoa” và được đặt cho cái danh “Quốc sắc thiên hương” mà đã vang danh khắp bốn biển năm châu. Trong mọi lĩnh vực nghiên cứu về Trung Quốc như: thực vật học, nghệ thuật làm vườn, dược liệu, văn học, điêu khắc, gốm sứ, dân tộc học… đều có thể bắt gặp hình ảnh hoa Mẫu Đơn. Bài nghiên cứu này thông qua phương pháp tổng hợp, phân tích đối chiếu các tài liệu liên quan đến ý nghĩa, hình tượng hoa Mẫu Đơn cùng những tài liệu khoa học nghiên cứu về các đặc điểm, nét đẹp và giá trị của hoa, với các tư liệu lịch sử có liên quan, từ đó đóng góp thêm nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc cũng như những bạn quan tâm đến văn hóa Trung Hoa hiểu được ý nghĩa và giá trị của hoa Mẫu Đơn trong đời sống tinh thần của người Trung Quốc, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa hai nền văn hóa Việt – Trung.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-30