Biểu Hiện Văn Hóa Nhật Bản Qua Tiếng Nhật Thư Tín

  • Văn Tường Vi Trường Đại học Lạc Hồng, Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
  • Trần Minh Thùy Dương Trường Đại học Lạc Hồng, Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Từ khóa: Tiếng Nhật, Văn hóa, Thư tín

Tóm tắt

Ngôn ngữ và văn hóa là hai yếu tố không thể tách rời. Khả năng sử dụng một ngôn ngữ được đánh giá dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa năng lực ngôn ngữ và kiến thức văn hóa của đất nước sử dụng ngôn ngữ ấy. Bài viết nghiên cứu những biểu hiện của văn hóa Nhật Bản thông qua cách dùng từ và ngữ pháp thường gặp trong tiếng Nhật thư tín, qua đó phản ánh những nét đặc trưng nổi bật trong văn hóa của Nhật Bản như cảm thức về thiên nhiên, quan niệm “trong - ngoài”, quan niệm “trên - dưới” một cách hệ thống và khoa học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-30