Quay trở lại chi tiết bài viết Lễ Hội Truyền Thống Nhật Bản Trong Bối Cảnh Hiện Đại Trường Hợp Lễ Hội Tenryo, Tỉnh Ishikawa, Nhật Bản Tải xuống tải PDF