Từ Gốc Hán Đồng Hình Trong Tiếng Hàn Và Tiếng Việt-Từ Gốc Hán Đồng Hình Dị Nghĩa Và Đồng Hình Đồng Nghĩa

  • Nguyễn Hoàng Kim Ngân Trường Đại học Lạc Hồng, Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Từ khóa: Từ gốc Hán, từ gốc Hán đồng hình đồng nghĩa, từ gốc Hán đồng hình dị nghĩa

Tóm tắt

Hàn Quốc và Việt Nam đều là quốc gia vay mượn số lượng lớn từ gốc Hán từ Trung Quốc và có sự đồng hoá mạnh mẽ. Tuy nhiên, do điều kiện văn hoá xã hội cùng nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến vốn từ gốc Hán của hai quốc gia có nhiều biến thể khác nhau cả về mặt văn tự lẫn mặt nghĩa. Nghiên cứu này chia nhóm từ gốc Hán trong hai ngôn ngữ thành hai nhóm: đồng hình đồng nghĩa (同型同義)đồng hình dị nghĩa (同型不同義) để tiến hành phân tích, so sánh sự tương đồng và khác biệt về mặt ngữ nghĩa của hai nhóm từ này. Qua đó giúp người học tìm ra đặc điểm chung giữa hai ngôn ngữ Hàn – Việt, tạo thuận lợi cho quá trình học tiếng Hàn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-30