ỨNG DỤNG CỦA 3D TRONG GIẢNG DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHOA CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT Ô TÔ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ)

  • Nguyễn Văn Quỳnh Trường Đại học Thành Đô
Từ khóa: 3D, Ứng dụng 3D, Khoa Công nghệ kỹ thuật Ô tô-Trường Đại học Thành Đô

Tóm tắt

Hiện nay, công nghệ 3D đã được áp dụng rộng rãi trong cuộc sống và sản xuất. Đây là một công nghệ mới với nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Đó là lý do tại sao ứng dụng công nghệ 3D trong giảng dạy đang được nhiều trường học, nhiều cơ sở giáo dục đại học áp dụng và triển khai. Không nằm ngoài xu hướng đó, khoa Công nghệ kỹ thuật Ô tô, trường Đại học Thành Đô đã áp dụng công nghệ 3D vào việc giảng dạy thực hành của một số môn học và mang lại kết quả tích cực, nhận được đánh giá tích cực từ người học và doanh nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-31