PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  • Phan Thị Phương Thảo Trường Đại học Thành Đô
Từ khóa: Phát triển du lịch bền vững, Thực trạng và giải pháp, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

Trong thời gian qua, du lịch và dịch vụ luôn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, có những đóng góp to lớn cho kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, từ năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên diện rộng đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến hiệu quả kinh doanh du lịch, dịch vụ của cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, xu hướng tiêu dùng du lịch của khách cũng có sự thay đổi căn bản. Bài báo tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế từ năm 2018 đến tháng 9 năm 2023, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển ngành du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-31