Isolation and screening of antimicrobial compounds of micromonospora strains isolated from Halong-Cat Ba bay's sediments

  • Lê Thị Hồng Minh
  • Vũ Thị Quyên
  • Nguyễn Mai Anh
  • Phạm Việt Cường
  • Phạm Văn Cường
  • Đoàn Thị Mai Hương
  • Brian T. Murphy
  • Châu Văn Minh

Abstract

No avaialbe abstract
điểm /   đánh giá
Published
2017-10-13
Section
Articles