Effect of some dispersing auxiliaries on nanosilica dispersion into passive chrom trivalent solution

  • Trương Thị Nam
  • Hoàng Thị Hương Thủy
  • Đào Phi Hùng
  • Lê Bá Thắng
  • Đặng Thị Cẩm Hà

Abstract

No avaiable abstract
điểm /   đánh giá
Published
2017-10-13
Section
Articles