BIỆN PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN MỘT SỐ NHÓM FACEBOOK CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • HỒ VĂN ĐỨC
Từ khóa: biện pháp, văn hóa, Facebook, sinh viên, Đại học Công nghiệp

Tóm tắt

Facebook là một trong những mạng xã hội lớn nhất hiện nay, Facebook không chỉ là nơi con người có thể bộc lộ những trạng thái cảm xúc, mà còn là nơi kết bạn, sẻ chia thông tin giữa những người dùng. Tiện ích mà Facebook mang lại vốn không thể phủ nhận, nhưng bên cạnh đó, việc sử dụng mạng xã hội Facebook cũng kéo theo những mặt trái cần được quan tâm. Phải chăng nguyên nhân của thực trạng này nằm ở văn hóa sử dụng Facebook của con người? Thông qua bài viết này, trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao văn hóa ứng xử trên một số nhóm Facebook lớn của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Bài báo: https://doi.org/10.46242/jstiuh.v63i03.4828

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-05