XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA NHIỀU BỘ TIÊU CHUẨN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC NHAU

  • ĐỖ KHOA THÚY KHA
Từ khóa: Bảo đảm chất lượng, Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, Kiểm định chất lượng

Tóm tắt

Bảo đảm chất lượng trong giáo dục đại học đã và đang trở thành điều kiện bắt buộc để duy trì chương trình đào tạo ở nước ta. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay có 10 tổ chức kiểm định/ đánh giá chất lượng của khu vực và quốc tế hoạt động ở Việt Nam và trong những năm gần đây, xu hướng các trường đại học của Việt Nam tìm kiếm sự công nhận của nhiều tổ chức kiểm định trong và ngoài nước đang tăng lên. Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong mạnh mẽ là giải pháp để bảo đảm chất lượng một các bền vững ở các cơ sở giáo dục. Bài báo này nghiên cứu về hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của trường đại học, phân tích các bộ tiêu chuẩn kiểm định của các tổ chức kiểm định đang hoạt động tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của trường ĐHCN Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của nhiều bộ tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng.

Bài báo: https://doi.org/10.46242/jstiuh.v63i03.4829

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-05