ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO DÀI NAM HIỆN ĐẠI

  • NGUYỄN MẬU TÙNG
  • TRẦN THỊ MINH KIỀU
  • LÊ QUANG BÌNH
Từ khóa: Áo dài, Thiết kế áo dài nam, Áo dài thời trang, Trang phục truyền thống

Tóm tắt

Áo dài là loại trang phục truyền thống được sử dụng phổ biến ở nước ta nhất trong các lễ hội lớn trọng đại và sử dụng cho giáo viên, học sinh phổ thông…, vì vậy, thiết kế trang phục này đã được đưa vào giảng dạy trong các trường đại học, trường dạy nghề có ngành công nghệ thời trang. Phương pháp thiết kế áo dài nữ đa số các trường đều giảng dạy nhưng áo dài nam thì chưa thấy đề cập, do đó việc nghiên cứu phương pháp thiết kế áo dài nam là cần thiết. Ngày nay đời sống xã hội phát triển nhu cầu ăn mặc càng cao và xu hướng trang phục truyền thống càng chú trọng, nên việc đề xuất phương pháp nghiên cứu áo dài nam sẽ hỗ trợ tốt cho giáo viên và sinh viên ngành công nghệ dệt, may và thiết kế thời trang nhằm tăng khả năng đáp ứng nhu cầu mặc đẹp của xã hội.

Bài báo: https://doi.org/10.46242/jstiuh.v63i03.4831

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-05