Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của gradient nhiệt độ tới sự tiết pha trong kim loại lỏng Si-Ti-C Tải xuống tải PDF