Xây dựng định mức năng suất và tiêu hao vật tư cho thiết bị khai thác và tuyển quặng tại tổ hợp dự án bô-xit Tân Rai và Nhân Cơ - TKV

  • Đặng Thị Thu Giang
Từ khóa: Bauxit, định mức, năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư

Tóm tắt

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hiện đang vận hành hai dự án thí điểm trong công nghiệp khai thác, chế biến quặng bô-xít (bauxite) để tiến tới sản xuất nhôm cho nhu cầu của đất nước. Hiện nay, các dự án bauxit Tân Rai và Nhân Cơ đã vận hành ổn định, đạt công suất thiết kế và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, trực tiếp tạo bước đột phá mới cho kinh tế khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế công nghệ và thực tế sản xuất tại Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng (LDA) và Công ty nhôm Đắk Nông (DNA), nhóm tác giả đã triển khai nhiệm vụ của TKV là: Xây dựng định mức năng suất và tiêu hao vật tư cho thiết bị khai thác và tuyển quặng tại Tổ hợp dự án bôxit Tân Rai và Nhân Cơ - TKV, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quản trị chi phí và giá thành sản xuất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-30