Tìm hiểu một số máy điện đặc biệt mới có xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới

  • Vũ Hữu Quảng
  • Trần Thanh Tuyền
  • Ngô Văn Hà
Từ khóa: Động cơ điện, máy điện đặc biệt, máy điện, máy điện không chổi than, máy điện nam châm vĩnh cửu

Tóm tắt

Ngày nay trên thế giới, các nhà nghiên cứu cũng như các nhà sản xuất ngày càng quan tâm nhiều đến các hệ thống chuyển đổi năng lượng hiện đại. Trong các hệ thống này, máy điện là thành phần chính được chú ý nhiều và không thể thiếu trong sự phát triển của các công nghệ mới cũng như các hệ truyền động tiên tiến. Các máy điện đặc biệt cùng với các bộ truyền động mới hiện nay đang cho thấy giá trị ngày càng gia tăng đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp hiện đại. Bài viết này nhóm tác giả tổng hợp những nghiên cứu phát triển và thách thức mới nhất của máy điện trên thế giới hiện nay. Nội dung chính là thảo luận và tìm hiểu các công nghệ và cấu tạo của máy điện đặc biệt mới. Từ đó chúng ta có thể thấy được các xu hướng và cơ hội phát triển của các máy điện mới có thể cho các ứng dụng tiềm năng hiện đại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-30