https://vjol.info.vn/index.php/khcn/issue/feed Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A 2024-04-11T06:11:37+07:00 Khổng Thị Thanh Thảo thanhthaokhcn@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>Tạp chí của Bộ Khoa học và Công nghệ </strong></p> https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93940 PII - Công cụ hữu ích trong hoạch định chính sách phát triển địa phương 2024-04-11T06:11:26+07:00 Vũ Hưng khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Ngày 12/03/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) đã lần đầu tiên công bố bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII)...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93941 Tháo gỡ khó khăn để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương 2024-04-11T06:11:28+07:00 Xuân Diện - Minh Hiếu khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chủ động, sáng tạo, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&amp;ĐMST) tại các địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93942 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ: Bất cập và định hướng sửa đổi 2024-04-11T06:11:28+07:00 Minh Hà khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Mặc dù đã có những tác động tích cực, nhưng sau 10 năm thực hiện, Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KH&amp;CN) - sau đây gọi tắt là Nghị định 95, đã nảy sinh những hạn chế, bất cập...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93943 Hợp tác nghiên cứu chung về đổi mới sáng tạo: Xu hướng và một số đề xuất cho Việt Nam 2024-04-11T06:11:29+07:00 Lê Minh, Thân Thị Huệ, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Minh Ngọc khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>“Chủ động tham gia các liên minh nghiên cứu quốc tế về các vấn đề mới phát sinh như vắc-xin COVID, biến đổi khí hậu... Nhà nước tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào các liên minh nghiên cứu quốc tế (giới thiệu, bảo lãnh cho doanh nghiệp Việt Nam để tham gia nghiên cứu và tiếp nhận chuyển giao công nghệ…)”1 là một trong những giải pháp được đưa ra trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đến năm 2030...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93944 Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành vi mạch bán dẫn ở Việt Nam 2024-04-11T06:11:30+07:00 Nguyễn Đình Đức khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Với những tiến bộ nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), mạng không dây thế hệ thứ 5 (5G), điện toán đám mây, ô tô điện (EV), xe tự hành…, ngành công nghiệp bán dẫn dự kiến sẽ tiếp tục phát triển và có thể vượt qua mức doanh số bán hàng nhiều tỷ USD vào năm 2030<sup>1</sup>...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93945 Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn: Những vấn đề có tính nguyên tắc 2024-04-11T06:11:30+07:00 Nguyễn Ngọc Cường, Phạm Văn Hưng khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&amp;NV) tồn tại và phát triển trong sự gắn liền và quan hệ chặt chẽ với chính trị và thể chế; với ý thức, hệ tư tưởng và lợi ích giai cấp, đấu tranh giai cấp...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93946 Tham gia thị trường tín chỉ carbon: Việt Nam cần làm gì? 2024-04-11T06:11:31+07:00 Nguyễn Thế Bính khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Thị trường tín chỉ carbon được coi là một trong những công cụ quan trọng hướng đến thực hiện mục tiêu trung hòa carbon trong cam kết của các nền kinh tế tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc. Nhu cầu tín chỉ carbon trên thế giới trong những năm gần đây đang tăng lên, thúc đẩy sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của thị trường này...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93947 Phân lập và phát triển thành công chế phẩm vi sinh vật chống bệnh hại cho cây trồng 2024-04-11T06:11:31+07:00 Lê Mai Hương khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học Các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) Việt Nam đã đề xuất và được Bộ KH&amp;CN phê duyệt thực hiện đề tài “Nghiên cứu và phát triển chế phẩm vi sinh vật chứa nấm rễ nội sinh (Arbuscular Mycorrhizal Fungi - AMF) và vi sinh vật đất để nâng cao khả năng chống bệnh hại vùng rễ và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây cà phê, hồ tiêu và ngô”, mã số NĐT.61.HU/19...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93948 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống thiên tai trượt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc 2024-04-11T06:11:32+07:00 Trương Xuân Quang, Trần Thị Hải Vân khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Với mục tiêu tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao khả năng phòng chống thiên tai trượt lở đất, đá tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) phê duyệt thực hiện đề tài “Tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ giám sát trái đất trong nghiên cứu tai biến trượt lở đất ở vùng núi phía Bắc Việt Nam”...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93949 Sản xuất lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE 2024-04-11T06:11:32+07:00 Phong Vũ - Quốc Bảo khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Thông qua việc thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất lồng nuôi cá bằng vật liệu nhựa HDPE nhằm thay thế sản phẩm lồng nuôi cá truyền thống và phát triển nghề nuôi cá lồng của Việt Nam” (mã số: DAĐLCN.06/20), ThS Hoàng Văn Hợi và các cộng sự thuộc Công ty<br>TNHH MTV Dịch vụ và Công nghệ nuôi trồng thủy sản đã hoàn thiện dây chuyền sản xuất phụ kiện lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE công suất 500 lồng/năm...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93951 Bảo tồn và phát triển nguồn gen cá vồ cờ (Pangasius sanitwongsei) tại Việt Nam 2024-04-11T06:11:33+07:00 Quang Hưng - Hải Yến khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Thông qua việc thực hiện đề tài cấp quốc gia: “Khai thác và phát triển nguồn gen cá vồ cờ (Pangasius sanitwongsei)” thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025 - định hướng đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) quản lý...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93952 Chế tạo bê tông tính năng siêu cao 2024-04-11T06:11:33+07:00 Ninh Xuân Diện khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>TS Phạm Mạnh Hào và các cộng sự thuộc Trung tâm Phát triển Công nghệ cao - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) Việt Nam đã làm chủ công<br>nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC), phục vụ xây dựng công trình, đặc biệt là các công trình quân sự...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93953 Bộ Khoa học và Công nghệ đồng hành cùng TP Hồ Chí Minh trong xây dựng và thử nghiệm chính sách mới 2024-04-11T06:11:33+07:00 NMK khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển<br>TP Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp về tăng cường hợp tác trong lãnh đạo, chỉ đạo...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93954 Thừa Thiên Huế: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển ngành du lịch 2024-04-11T06:11:34+07:00 Hồ Thắng, Nguyễn Đăng Vinh khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Với lợi thế và tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng, cùng nguồn nhân lực đã và đang được đầu tư phát triển, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều cơ hội về thu hút đầu tư, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trong lĩnh vực du lịch...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93955 Những tiến bộ mới nhất về công nghệ in 3D 2024-04-11T06:11:34+07:00 Đỗ Hoàng Nam khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Nghiên cứu về công nghệ in 3D đã được tiến hành từ những năm 1970 để sử dụng cho việc sản xuất các bộ phận được chế tạo theo yêu cầu riêng. Tuy vậy, thuật ngữ in 3D chỉ thực sự ra đời vào năm 1995 bởi GS Ely Sachs tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) - người đã nghiên cứu sửa đổi máy in phun thành máy đùn ra loại dung dịch liên kết và hóa rắn...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93956 Chế tạo vi mạch: Công nghệ in khắc nano sẽ soán ngôi công nghệ phơi sáng dùng tia cực tử ngoại? 2024-04-11T06:11:35+07:00 Đặng Lương Mô khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Hiện nay, trong chế tạo vi mạch, công nghệ phơi sáng dùng tia cực tử ngoại (EUV) trong quy trình quang khắc (Lithography) đang chiếm địa vị “độc tôn”. Công ty ASML (Hà Lan) hiện là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị quang khắc cho ngành công nghiệp bán dẫn...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93957 Thiết bị cảm biến siêu nhỏ, siêu nhạy phát hiện khí amoniac 2024-04-11T06:11:35+07:00 Nguyễn Chung khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Amoniac là một chất cực độc, có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe con người khi hít phải. Để phát hiện khí amoniac, cần phải trải qua nhiều quá trình thử nghiệm với nhiều phương pháp phân tích, xử lý khác nhau...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93960 10.000 năm tiến hóa của vi-rút viêm gan B 2024-04-11T06:11:36+07:00 Đinh Văn Chiến khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Vi-rút viêm gan B (HBV) đã xuất hiện và lây nhiễm cho con người trong nhiều thiên niên kỷ qua. Nguồn gốc của HBV được xác định xuất hiện khoảng từ 12.000 đến 20.000 năm trước ở những người săn bắt hái lượm tại khu vực châu Âu và Nam Mỹ trong thời kỳ Holocen sớm và trải qua quá trình đa dạng di truyền<br>với các biến thể khác nhau...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93961 Công nghệ Li-Fi và một số ứng dụng 2024-04-11T06:11:36+07:00 Hồ Trường Lâm, Trương Đình Dũng, Bùi Đức Hạnh, Nguyễn Trịnh Khiêm khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>Ngày nay, với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, việc đáp ứng nhu cầu về tốc độ chuyển tải dữ liệu là vô cùng quan trọng. Nhiều giải pháp đã được đề xuất để đáp ứng vấn đề này, một trong số đó là Li-Fi - công nghệ truyền thông không dây quang học phạm vi hẹp, cung cấp khả năng kết nối trong mạng cục bộ sử dụng đi-ốt phát quang (đèn LED) để truyền dữ liệu...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/93962 Sách mới của NXB Khoa học và Kỹ thuật 2024-04-11T06:11:37+07:00 Lê Bắc khoahocvacongnghevietnam@most.gov.vn <p>KỸ THUẬT PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP - PHƯƠNG PHÁP “GỠ CÁ KHỎI LƯỚI”:<br>HẠN CHẾ TỐI ĐA TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH THANH QUẢN QUẶT NGƯỢC VÀ TỔN THƯƠNG TUYẾN CẬN GIÁP<br>Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ung thư tuyến giáp chỉ chiếm 1-2% trong tất cả các loại ung thư nhưng chiếm đến 90% ung thư của các tuyến nội tiết...</p> 2024-04-10T00:00:00+07:00 Bản quyền (c)