Suy nghĩ về lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một đảng cầm quyền"

  • ThS. Nguyễn Minh Hải

Abstract

Suy nghĩ về lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một đảng cầm quyền"
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-11
Section
CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH