XÂY DỰNG TƯ DUY PHẢN BIỆN THÔNG QUA HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM VÀ PHÂN LOẠI HỌC: MÔ HÌNH DU HỌC TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (SIT) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Dương Vân Thanh

Tóm tắt

Trong hơn 25 năm, các chương trình của Trường Đào tạo Quốc tế (SIT) tại Việt Nam đã góp phần vào việc học tập đa văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mỗi năm học, SIT tại Việt Nam giúp đỡ cho 20 - 35 sinh viên đại học Hoa Kỳ tham gia các lớp học tiếng Việt, khóa học chuyên đề về văn hóa, lịch sử, sự nghiệp phát triển và đổi mới tại các vùng miền khác nhau của Việt Nam. Các em sinh viên Hoa Kỳ còn thực hiện làm đề tài nghiên cứu học thuật ở phạm vi nhỏ, đi thực địa với sự giúp đỡ của các giảng viên, nhà khoa học và các cấp chính quyền địa phương. Bài viết này làm sáng tỏ hiệu suất học tập bằng cách chứng minh rằng học tập qua trải nghiệm trong chương trình du học đem lại kết quả nghiên cứu đại học và kỹ năng tư duy phản biện của sinh viên du học SIT tại Việt Nam. Bài viết cũng cho thấy thành công của học tập qua trải nghiệm của sinh viên nước ngoài du học ở Việt Nam là nhờ sự hợp tác giữa tất cả các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, nhân viên của các tổ chức phi chính phủ, gia đình homestay, bạn học và chính quyền địa phương ở tất cả các cấp trong môi trường ở nước sở tại.

Từ khóa: học tập qua trải nghiệm, tư duy phản biện, Trường Đào Tạo Quốc Tế (SIT), Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-31
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC