Quay trở lại chi tiết bài viết Một số mô hình sản xuất và tiêu thụ trái cây tỉnh Bến Tre: hiện trang và đề xuất phát triển Tải xuống tải PDF