HÔN LỄ CỦA NGƯỜI CƠ TU HIỆN NAY (Trường hợp người Cơ Tu ở Aka, Thừa Thiên – Huế)

  • Võ Thị Tuyết Nga
  • Nguyễn Tấn Khang
  • Đặng Thùy Liên
Từ khóa: lễ cưới truyền thống, giao lưu tiếp biến văn hóa, bản sắc tộc người, Cơ Tu, Thừa Thiên - Huế

Tóm tắt

Dưới góc độ khảo tả dân tộc học bài viết trình bày về hôn lễ truyền thống cũng như hôn lễ hiện nay của tộc người Cơ Tu ở thôn Aka, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nghiên cứu cho thấy, trong quá trình sống gần gũi với các tộc người khác, truyền thống hôn lễ của người Cơ Tu đã có những biến đổi bởi sự giao lưu tiếp biến văn hóa dưới nhiều góc độ. Song những nét đặc trưng truyền thống trong hôn lễ của người Cơ Tu vẫn được bảo lưu.

Từ khóa: Lễ cưới truyền thống, giao lưu tiếp biến văn hóa, bản sắc tộc người, Cơ Tu, Thừa Thiên - Huế

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-30