Quay trở lại chi tiết bài viết SỬ DỤNG CẶP TỐI THIỂU TRONG NGỮ ÂM TRỊ LIỆU ĐỂ CHỈNH ÂM CHO TRẺ BỊ KHE HỞ MÔI - VÒM MIỆNG SAU PHẪU THUẬT (Nghiên cứu trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam) Tải xuống tải PDF