MỘT SỐ MỐI GIAO LƯU GIỮA CÁC VĂN NHÂN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC THỜI NHÀ ĐƯỜNG

  • Nguyễn Phước Tâm

Tóm tắt

Với khoảng thời gian dài ngót ngàn năm Bắc thuộc, nền văn hóa Việt Nam - bao gồm cả lĩnh vực văn học và nghệ thuật, đã chịu ảnh hưởng sâu rộng từ nền văn hóa Trung Hoa. Để hiểu sâu hơn về mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa các văn nhân Việt Nam - Trung Quốc thời nhà Đường, từ góc nhìn tài liệu thi học, bài viết trình bày một bức tranh về mối giao hảo giữa các văn nhân thông qua những bài thơ chữ Hán mà họ từng dành tặng cho nhau.

Từ khóa: giao du, văn nhân, An Nam, nhà Đường

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-05-31