HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BẾN TRE

  • Phan Diên Vỹ
  • Phan Thị Linh
  • Võ Thị Ngọc Hà
  • và các cộng sự

Tóm tắt

Chính sách và môi trường kinh doanh ảnh hưởng rất lớn đến sự đổi mới và phát triển của doanh nghiệp. Bến Tre được biết đến là một trong những tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng các chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trong thời gian gần đây. Tuy nhiên một số vấn đề như: tiếp cận vốn ngân hàng, thủ tục tài chính, thuế, đầu tư nước ngoài còn nhiều vướng mắc đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Bến Tre hiện nay. Bài viết phân tích làm rõ những vướng mắc này, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh phù hợp với các nguồn lực hiện nay.

Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách, Bến Tre

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-30
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC