ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ THỰC NGHIỆP – Nghiên cứu khối ngành khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Thị Luyện
  • Nguyễn Ngọc Toại
Từ khóa: đào tạo, đào tạo đại học, thực nghiệp, sinh viên đại học

Tóm tắt

Đào tạo đại học và thực nghiệp của Việt Nam hiện nay đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và xã hội. Quan tâm tới mức độ đáp ứng giữa đào tạo đại học và thực nghiệp, bài viết tập trung làm rõ các vấn đề qua khảo sát như: những tiêu chí chủ yếu sinh viên hướng tới khi chọn ngành học/trường; mức độ đáp ứng của cơ sở đào tạo; năng lực học tập và nghiên cứu của sinh viên; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành; rào cản trong thực nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu, bài viết đưa ra một số khuyến nghị về đào tạo đại học khối ngành I, III, VII và thực nghiệp hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-30